ZIN.nu | Academie voor Integrale Coaching en Therapie

Integrale coaching en therapie

Begeleiden van zelfrealisatie in 3 stappen, naar non-duaal bewustzijn, heel en bevrijd
Integrale coaching en therapie draait om wezenlijke verandering. Volgens de meeste psychologische theorieën ontwikkelen we ons tot een volwassen en volgroeid mens. Dan ben je cognitief bekwaam, zelfverzekerd, sociaal-emotioneel vaardig en heb je een sterk ego. En daar stopt volgens de meeste psychologische visies de ontwikkeling van de mens.
Ik ontvang graag de brochure
Maar daar hoeft jouw ontwikkeling niet te stoppen. Met name de non-duale wijsheidstradities gaan verder. Voorbeelden van non-duale wijsheidstradities zijn Advaita Vedanta, Soefisme, Zen, Dzogchen en het Taoïsme. In deze stromingen staat zelfrealisatie centraal. Dan blijkt jouw ontwikkeling verder te gaan dan wie je tot nu toe dacht te zijn. Dit inzicht maakt het mogelijk te zijn wie je ten diepste bent. Jouw ik komt namelijk tot stand door identificatie met een verhaal. En wat gebeurt er als je dit verhaal los laat? En niet jezelf andere verhalen gaat vertellen? Dan ontdek je wie je wezenlijk bent. Je kunt dit ervaren als een staat van zijn. Het is een ervaring waarbij woorden vaak te kort schieten. Dan kom je thuis in jezelf. Dan ervaar je echt dat je al OK bent en kan je moeiteloos van daaruit leven en werken.

Hoe begeleid je mensen naar zelfrealisatie?

We beginnen met de basics. Begeleiden van zelfrealisatie is evocatief. Met evocatief bedoel ik dat je iets oproept. Eigenlijk roep je niet iets nieuws op, maar haal je naar voren wat er altijd is. Het is tot nu toe vooral op de achtergrond geweest. Dit is een kwestie van openstellen. Je nodigt de ander uit om zich open te stellen voor wie hij ten diepste is. Leven is ten slotte een uitnodiging om te zijn wie je ten diepste bent.

Dat hoeft niet moeilijk te zijn, niet ingewikkeld, niet zwaar, niet vervelend. Er hoeft namelijk ook niets bereikt te worden. Er hoeft ook niets voor te worden gedaan. We mogen er vooral iets voor laten. Het draait niet om de ontwikkeling, of om iets te worden wat je nog niet bent. Het draait om zijn wie je al bent. Waarmaken, realiseren wie je wezenlijk bent.

Hoe komt het dat het zo moeilijk lijkt? Simpelweg omdat wij voorwaarden stellen aan onszelf. En omdat we dan alweer onderweg zijn naar ‘iets beters’. Op het moment dat je voorwaarden stelt aan jezelf, dan ben je al incompleet, dan is er al iets te fixen. Dan moet er ook iets gedaan worden om het te fixen.

Wat nu als je geen voorwaarden meer stelt aan jezelf? Wie ben jij zonder jouw voorwaarden? Wie ben jij zonder jouw problemen? Er hoeft niets meer gedaan te worden op dat moment. Daarom is het meer een laten, dan een doen. Daarom kunnen we niet anders doen dan ontspannen, en ervaren wie wij zijn zonder de voorwaarden. Daarom hoeven we niets meer te doen dan ons openstellen voor wie wij ten diepste zijn. Dit evocatieve karakter ligt aan de grondslag van Integrale Coaching en Therapie.

Het probleem lost dan als vanzelf op. Coaching en therapie is daarom in mijn visie helend bevrijdingswerk. Hieronder leer ik je hoe je mensen tot zelfrealisatie begeleidt. Zonder de basis kom je niet ver. Klik hier om de basisbekwaamheid van coaching en therapie te leren. Als je deze onder de knie hebt, dan zullen onderstaande stappen in vruchtbare aarde vallen.

Stuur mij de brochure

Key points - Zelfrealisatie door zelfonderzoek

Jouw ontwikkeling kan voorbij je kleine dagelijkse ik zijn, om te ontdekken wie je ten diepste bent. Integrale Coaching en Therapie draait om dit ontdekken.
 • Integrale Coaching en Therapie is evocatief: je laat iemand zich open stellen voor wie hij ten diepste is.
 • Leven is een uitnodiging te zijn wie je ten diepste bent. Integrale Coaching en Therapie is deze uitnodiging bieden aan mensen.
 • We vertellen verhalen. Voorbij het verhaal stellen we geen voorwaarden meer aan onszelf. Integrale Coaching en Therapie is dus niet een doen (verhalen vertellen) maar laten (verhalen doorzien).

Stap 1: Zelfonderzoek voor zelfrealisatie

De eerste stap draait om jouw eigen zelfrealisatie, als coach. En dus ook als mens. Daartussen is geen verschil. Begeleiden is immers een wezenlijk gesprek van mens tot mens.

We beginnen met het aannemen van de juiste houding. Ik heb het hier niet alleen over een lichamelijke houding, maar vooral over een mentale houding. Een levenshouding. Deze houding kan ik het beste beschrijven met de waarden warmte, waarachtigheid, wijsheid en welzijn. Je bent op die waarden gericht én je leeft vanuit die waarden.

De houding van de integraal coach en therapeut:

 1. Warmte: bewust liefdevol zijn, met respect, compassie en empathie, vanuit beschikbaarheid.
 2. Waarachtigheid: bewust echt zijn, met authenticiteit, integriteit, verantwoordelijkheid, moed en liefde voor waarheid, vanuit openheid.
 3. Wijsheid: bewust leerling van het leven zijn, de paradoxale aard en complexiteit en dynamiek van het leven zien, eenvoudig en constructief dansen in de stroom van het leven, met verwondering en niet-weten, vanuit ontvankelijkheid.
 4. Welzijn: bewust heel en compleet zijn, met innerlijke rust, levensvreugde, synergie en vitaliteit, vanuit eenheid.

Wat hier belangrijk bij is, is dat je deze houding niet alleen naar anderen hebt, maar minstens net zo naar jezelf. Anders gaat het niet werken. Alleen al deze houding aannemen kan helend zijn. Simpelweg omdat het een groot verzoenen met jezelf is.

Deze houding is de opmaat naar jouw zelfrealisatie; het besef van wie je ten diepste bent. Laten we dat gaan ontdekken met het volgende onderzoek.

Integrale Coaching en Therapie is onderzoek naar wie je ten diepste bent

Wie ben je wezenlijk? We beginnen bij het eind. Ik wil je uitnodigen om te ontdekken wie je wezenlijk bent. Neem hier rustig de tijd voor. Doe het met aandacht en ga pas door naar de volgende stap als je alles duidelijk kunt ervaren.

Je mag even vakantie nemen van alles dat je bezig houdt. Vakantie van alles waar je voor staat en gaat. Wees gerust, als we klaar zijn kun je alles weer oppakken als je dat wilt. Als je te weinig tijd hebt om dit met aandacht te doen, kom dan op een passend moment weer terug…

Blijkbaar is dit een passend moment voor je. Mooi, dan gaan we op reis. Vertraag gerust, je bent immers op vakantie…

Wie je wezenlijk bent vind je alleen in het hier en nu. Laten we dus in dit hier en nu gaan kijken…

Wees je bewust van hoe het hier en nu is…

Laat de aandacht los. Laat hem gaan naar waar hij heen gaat…

En merk dat als je je aandacht loslaat, hij soms ergens heen gaat en vervolgens weer uitvloeit naar het hier en nu… Je bent meer bewust…

Nu wil ik je vragen om je open te stellen voor wie je ten diepste bent… Kijk voorbij je gedachten, in de ervaring… Kijk in jezelf…

Geef jezelf toestemming om bewust te zijn van wie je wezenlijk bent… Stel jezelf open, wees ontvankelijk en beschikbaar…

Stel je nog meer open en volg je innerlijk weten, verder naar binnen…

Stel je open, alsof je ergens op wacht, maar niet weet waarop. Nog meer open voor wie je bent…

Merk op dat er een diep ervaren komt van bewustzijn, aanwezigheid… één zijn… Laat die aanwezigheid er zijn… en wees er bewust van…

Die aanwezigheid, dat ben jij…

Al het andere is er gewoon, daar ben jij bij aanwezig…

Als je hier een tijdje bewust bij bent, dan merk je dat je erin en eruit kunt gaan…

Bijvoorbeeld als er gedachten of gevoelens opkomen, waar bijvoorbeeld een verlangen bij komt, dan merk je dat het jou uit je zijn haalt…

En als je je daarvan bewust bent en jezelf weer open stelt, dan merk je dat je weer bewust wordt van de aanwezigheid…

En zo eenvoudig kan het zijn…

Als je goed kijkt naar wie of wat je bent, dan ben je dat zijn zelf…

Jij bent geen van de ervaringen in dat bewustzijn…

Je bént bewustzijn…

Als je dit inziet, dan heb je iets nieuws ontdekt en toch ook weer niet. Het is zo vertrouwd en dichtbij. En die aanwezigheid is altijd aanwezig…

Alleen nu heb je zo dichtbij jezelf gekeken dat je het niet meer over het hoofd ziet…

De beoefening is in essentie niet meer dan de uitnodiging van het leven aangaan. Om te zijn wie je ten diepste bent. Het leven dient zich ieder moment aan, de uitnodiging daarmee ook.

Als begeleider maak je gebruik van jouw aanwezigheid. In die aanwezigheid ben je vrij van alle voorwaarden. Diezelfde vrijheid kun je anderen ook laten ervaren. Het helpt als je inzicht hebt in hoe dit werkt en in welke staat van zijn je zelf bent. Hoe bewuster je bent, hoe meer het als vanzelf gaat. Je zet jouw zelfonderzoek in voor het zelfonderzoek van de ander. Nu ben je klaar om te gaan begeleiden. De volgende stap (stap 2) is de cliënt klaar te maken voor zelfonderzoek.

Key points - De zelfrealisatie van jou als mens en als begeleider

Het begint bij jouw eigen zelfrealisatie, door jouw zelfonderzoek.
 • Zelfonderzoek draait om een houding van warmte, waarachtigheid, wijsheid en welzijn.
 • Die houding heb je in eerste instantie naar jezelf.
 • Vervolgens mag je ontdekken wie jij ten diepste bent: niet iets in bewustzijn, maar het bewustzijn dat bewust is.

Stap 2: De cliënt klaar maken voor zelfonderzoek

Begeleiding vereist de juiste omstandigheden en de juiste relatie tussen begeleider en cliënt. De cliënt moet bereid zijn om zich te laten begeleiden door jou. Er moet een klik zijn. En je moet er allebei een goed gevoel bij hebben. Dat is een van de grootste succesfactoren van begeleiding. Je zorgt voor deze succesfactoren in de kennismaking en de contractfase met ​Veld, Verbinding, Vertrouwen, Visie:

 1. Veld scheppen van warmte, waarachtigheid, wijsheid en welzijn.

  Met de houding van warmte, waarachtigheid, wijsheid en welzijn bied je de ruimte (een (speel-)veld) waarin de cliënt gaat ‘meeresoneren’ op die waarden. Levenshoudingen zijn besmettelijk. De cliënt neemt steeds meer dezelfde houding aan en creëert steeds meer voor zichzelf een ruimte van warmte, waarachtigheid, wijsheid en welzijn. Het bewustzijn van de cliënt groeit hierdoor vanzelf.

 2. Verbinding creëren door je af te stemmen op de energie van de cliënt.

  In psychologie (en NLP) noemt men dit rapport. Je stemt je af op de energie van de cliënt. Hierbij kun je letten op gevoel, beweging, houding, neiging, intentie en woorden. Daardoor raak je samen in een flow en gaat het meer als vanzelf.

 3. Vertrouwen creëren en onderhouden met de cliënt.

  De cliënt laat zich pas begeleiden als er vertrouwen is. Daarvoor moet je laten zien dat je aandachtig bent naar de cliënt. Dat je authentiek, dus echt bent voor de cliënt. En dat je met affectie en autoriteit de cliënt wilt en kunt helpen.

 4. Visie creëren met en op de cliënt.

  Je ontwikkelt samen in dialoog inzicht in de kern van het probleem en het patroon. Je ontwikkelt samen inzicht in wat de cliënt nodig heeft, wat hij wil en wat het doel is van de begeleiding. Verder geef je helderheid over hoe jij als begeleider werkt.

Hoe meer aandacht je voor deze stap hebt, hoe makkelijker de volgende stap gaat.

Ik wil meer lezen in de brochure

Key points - Integrale Coaching en Therapie begint bij de ander klaar maken voor zelfonderzoek en zelfrealisatie

Je maakt de cliënt klaar voor zelfonderzoek en zelfrealisatie met een veld, verbinding, vertrouwen en visie.
 • Veld scheppen van warmte, waarachtigheid, wijsheid en welzijn.
 • Verbinding creëren door je af te stemmen op de energie van de cliënt.
 • Vertrouwen creëren en onderhouden met de cliënt met aandacht, authenticiteit, autoriteit en affectie.
 • Visie creëren met en op de cliënt, zijn probleem, het patroon en het plan.

Stap 3: De cliënt begeleiden naar zelfrealisatie met Integrale Coaching en Therapie

De essentie is de cliënt uit te nodigen om te ontdekken wie hij wezenlijk is. En om te ontdekken dat de cliënt al wezenlijk alles is dat hij zoekt. Kwaliteiten die worden gemist, zoals geluk, kracht, liefde en rust, kan de cliënt in zichzelf vinden. Voorbij de voorwaarden. Laat de cliënt het dus in zichzelf vinden.

Wat je zoekt ben je zelf

Als de cliënt in zichzelf vindt dat hij zoekt, laat het dan verder verkennen. Het is een (nieuwe) ruimte die de cliënt dient te ontdekken en bewonen. Eerder, bij stap 1, heb je dit zelf al kunnen doen. Je hebt gezien dat dit draait om bewustwording. Als begeleider bied je die uitnodiging aan een ander en begeleid je dat zelfonderzoek.

1. Bewust maken van bewustzijn.

Maak de cliënt bewust van bewustzijn. Dat kan op verschillende manieren. Feitelijk maak je de cliënt bewust van verschillende aspecten van bewustzijn. Zoals bewust maken van gewaarzijn, van het hier en nu en van de modus, of staat van zijn. Vertraag en verzacht. Laat de cliënt vol verwondering naar alles kijken, alsof hij alles voor het eerst ziet, door zelf verwonderd te zijn. Praat vanuit het hier en nu, over het hier en nu. Maak gebruik van metacommunicatie. Volg de aandacht van de cliënt en laat alles dat zich aandient er gewoon zijn. Zodat de cliënt er bewust van wordt en bewust wordt van bewustzijn.

2. Bewust maken van wie de cliënt niet is.

Door het voorgaande kan de cliënt bewust worden van het verhaal dat hij zichzelf en anderen vertelt. En dat hij zich identificeert met dat verhaal. Vertel dus als begeleider het antiverhaal; het verhaal over de verhalen en de identificatie met verhalen. Laat de cliënt het verhaal en de identificatie doorzien. Simpelweg door ervan bewust te zijn. En in te laten zien dat het verhaal leeg is, en dat de cliënt meer (of iets anders) is dan het verhaal en de ik in dat verhaal. Je kunt je namelijk bewust zijn van het verhaal en de ik. En er los van komen. Dus dat ‘ik’ ben je niet. De cliënt ontdekt dat hij niet is wie hij dacht dat hij was.

3. Bewust maken van wie de cliënt wezenlijk is.

Dan is het tijd voor de cliënt om te ontdekken wie hij wezenlijk is. Nodig de cliënt uit tot dit onderzoek. Laat de cliënt zich open stellen en zichzelf toestemming geven om bewust te worden van wie hij ten diepste is. Onderzoek dan bij alles wat er gezegd wordt of dit vanuit het denken, voelen, of vanuit de ervaring komt. Uiteindelijk kan de cliënt niet anders zeggen dat hij bewustzijn is. De cliënt ontdekt dat hij de leegte is waar alles in verschijnt. Dit kan gepaard gaan met de ervaring dat alles leeg is.

is een leven voor verlichting en er is een leven na verlichting. Daarmee bedoel ik dat het leven en de ontwikkeling doorgaan, ook nadat de cliënt zijn ‘innerlijk licht’ heeft gevonden. Uitdagingen blijf je tegen komen. Het draait om hoe je ermee bent. Het gaat erom dat de cliënt het inzicht van wie hij ten diepste is gaat integreren in zichzelf. Zodat hij vanuit dit inzicht gaat leven. (Dit geldt ook voor jouzelf als begeleider!) Op naar de volgende stap.

4. Bewust laten integreren van bewustzijn.

De cliënt gaat merken dat hij ‘in’ en ‘uit’ bewustzijn kan gaan. Vaak gebeurt dat onbedoeld en ‘onbewust’. Vooral op moeilijke momenten, waar sterke emoties en negatieve gedachten opkomen. Dit komt doordat de identificatie met het verhaal op die momenten sterker wordt. Vandaar dat dit ‘onwetendheid’ wordt genoemd: vergeten wie je ten diepste bent. De ene keer is de cliënt leegte, dan weer vorm. Nu mag de cliënt gaan ontdekken dat wie hij ten diepste is er altijd is en dat er onderliggend aan de problemen en ‘negatieve’ gedachten en gevoelens kwaliteiten en een enorme bron van wijsheid liggen. Leegte en vorm zijn er tegelijkertijd. De cliënt mag ontdekken dat de leegte in de vorm en de vorm in de leegte is. Dit proces heeft verschillende componenten:

Bewustzijn laten belichamen.

Bewustzijn is overal. Laat de cliënt bewustzijn belichamen. Dat betekent dat de cliënt ten diepste beseft dat hij naast bewustzijn niets anders is. En dat het bewustzijn niet los staat van de ervaringen in dat bewustzijn. Als (de leegte van) bewustzijn een toevluchtsoord wordt en er verder niets meer bij het leven wordt gevoeld, dan is de cliënt nog niet (geheel) vrij. Dan probeert hij de leegte te zijn zonder zich door vorm te laten raken. Bewustzijn mag ‘uitvloeien’ in de wereld, te beginnen bij het lijf. Daarna volgt de rest van de wereld. Laat bewustzijn uitvloeien in alles dat de cliënt ervaart. Dan is de leegte in de vorm en de vorm in de leegte. Alles is (in) bewustzijn en niets wordt geweerd.

Bewustzijn continu laten bestaan, ook als er identificatie en sterke en negatieve gedachten en gevoelens zijn

Bewustzijn is altijd. Nu kan de cliënt (de patronen van) het ‘in’ en ‘uit’ bewustzijn gaan onderzoeken. Laat de cliënt bewust zijn. En nodig de cliënt de negatieve gedachten en gevoelens op te laten komen en te onderzoeken. Onderzoek samen het ‘in’ en ‘uit’ bewustzijn gaan. Door het onderzoeken, dus het bewustzijn, is de cliënt bewust van het er ‘in’ en ‘uit’ gaan. Hiermee maak je de cliënt bewust dat bewustzijn er altijd is. Vervolgens laat de cliënt het er beide zijn, bewustzijn en de negatieve gedachten en gevoelens tegelijk.

De kwaliteiten onder die sterke en negatieve gedachten en gevoelens aanboren en integreren

Nu kan de cliënt de negatieve gedachten en gevoelens zelf onderzoeken en zien welke kwaliteiten eronder liggen. Er hoeft geen geproblematiseerd ‘ik’ meer aan de gedachten en gevoelens te worden opgehangen. De scherpe randjes gaan ervan af zodat de levende wijsheid achter de gedachten en gevoelens kan worden gezien.

Zie je dat wat je zocht je al in je had? Dat je dat al bent?

4. Bewust laten zijn wie de cliënt ten diepste is.

Na verloop van tijd zal de cliënt merken dat het allemaal wat meer vanzelf gaat. Leven, werken, bewustzijn en integreren, het gebeurt zonder er moeite in te hoeven steken. Dit is het grote ontspannen in wat is. Dan vervloeien leegte en vorm met elkaar. Leegte is vorm, vorm is leegte. Hier valt niets meer te doen, behalve bewustzijn, overgave en laten. Laten komen, stromen en gaan. Laten zijn. Dit gaat gepaard met de ervaring van eenvoud, eenheid, rust en stilte. Er hoeft niets meer gezegd te worden. Vaak kan de cliënt hier nog een stapje verder in worden geholpen door een uitnodiging van jouw kant.

Ik ontvang graag de brochure

Key points - Integrale Coaching en Therapie de directe weg van zelfrealisatie

De essentie is de cliënt uit te nodigen om te ontdekken wie hij wezenlijk is. Dit kent een aantal componenten:

Bewust maken van bewustzijn.

 • Bewust maken van wie de cliënt niet is.
 • Bewust maken van wie de cliënt wezenlijk is.
 • Bewust laten integreren van bewustzijn.
 • Bewust laten zijn wie de cliënt ten diepste is.

Samenvatting

Hieronder zie je schematisch weergegeven welke ontwikkeling de cliënt doormaakt:
Coachen van Zelfrealisatie - ZIN - Alexander van den Berg
De cliënt komt meestal bij jou vanuit de beleving van de eerste twee (bovenste) niveaus. In deze handleiding heb je kunnen lezen over het begeleiden van Waking up, Waking In en Waking out.

Wil je Integrale Coaching en Therapie in de vingers krijgen met een erkende opleiding?

Vraag de brochure aan. Hier kun je meer lezen over de opleiding, zoals de data en de inhoud. 
Ik vraag de brochure aan